onsdag 4 mars 2009

Böner under stora fastan

Öppna för mig botens dörrar, o Livgivare. Ty i morgongryningen ilar min själ till Ditt heliga tempel, då det kroppens tempel den bär är helt förorenat. Men rena det Du såsom Förbarmare med Din barmhärtiga nåd.

O Gudaföderska, led mig på frälsningens väg, ty med skamliga synder har jag fläckat min själ och i lättja har jag förlösat mitt liv. Bevara mig från all orenhet genom Dina förböner.

Gud, var mig nådig efter Din godhet; utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet.

När jag tänker på myckenheten av de synder jag begått, darrar jag eländige för domens förskräckliga dag. Men i förtröstan på Din barmhärtighets nåd ropar jag till Dig såsom David: Gud var mig nådig efter Din godhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.